Če objavljate tudi pod drugimi imeni oz. psevdonimi jih dodajte z uporabo gumba "Dodaj CONOR.SI-ID psevdonima".
Dodaj CONOR.SI-ID psevdonima
Navodila za izpolnjevanje

V aplikacijo vpišete svojo CONOR.SI-ID. CONOR.SI-ID številke do dostopne v CONOR bazi:
CONOR.SI-ID baza

ali pa na spodnjih povezavah:Posamezni avtor je upravičen do knjižničnega nadomestila, če skupno število izposoj knjižničnega gradiva, katerega avtor ali soavtor je, presega spodnjo mejo izposoj glede na naslednje kriterije:

spodnja meja
avtorji izvirnih monografskih publikacij 800
prevajalci monografskih publikacij 4.000
ilustratorji in fotografi monografskih publikacij 1.000
avtorji na avdiovizualnem področju 100
avtorji na področju glasbe 100

Izpolnjeno in podpisano vlogo je potrebno do 10. marca 2021 poslati s priporočeno pošto na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana. Vlogo lahko oddate tudi v elektronski obliki najkasneje do 10. marca 2021 na naslov gp.jakrs@jakrs.si. Elektronski podpis ni pogoj za oddajo vloge v elektronski obliki. Zadeva elektronskega sporočila naj vsebuje ime in priimek avtorja ter navedbo »za knjižnično nadomestilo 2020«. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja šteje dan oddaje na pošto. Nepravočasne vloge bodo na podlagi 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.