Če objavljate tudi pod drugimi imeni oz. psevdonimi jih dodajte z uporabo gumba "Dodaj psevdonim".
Dodaj psevdonim
Navodila za izpolnjevanje

V aplikacijo vpišete svojo CONOR.SI-ID. CONOR.SI-ID številke do dostopne v CONOR bazi:
CONOR.SI-ID baza

ali pa na spodnjih povezavah:Posamezni avtor je upravičen do knjižničnega nadomestila, če skupno število izposoj knjižničnega gradiva, katerega avtor ali soavtor je, presega spodnjo mejo izposoj glede na naslednje kriterije:

spodnja meja
avtorji izvirnih monografskih publikacij 800
prevajalci monografskih publikacij 4.000
ilustratorji in fotografi monografskih publikacij 1.000
avtorji na avdiovizualnem področju 100
avtorji na področju glasbe 100

Vlogo izpolnite v aplikaciji. Izpolnjeno vlogo natisnite in podpisano najkasneje do 10. marca 2020 pošljite s priporočeno pošto ali jo oddajte osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja šteje dan oddaje na pošto. Nepravočasne vloge bodo na podlagi 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

Dodatne informacije o izvajanju knjižničnega nadomestila so na voljo na spletni strani JAK (www.jakrs.si) in v času uradnih ur pri pristojnem svetovalcu Mihi Marinču (tel: 01 369 58 22).

JAK bo po poteku roka za vložitev vlog skladno z določbami Pravilnika pripravila izračune, koliko sredstev se nameni posameznim vrstam knjižničnega gradiva ter koliko sredstev prejmejo posamezni avtorji, na tej podlagi pa bo izdala odločbe o višini knjižničnega nadomestila, ki bodo vročene posameznim avtorjem. Na podlagi prejetih odločb bodo upravičenci do knjižničnega nadomestila agenciji sporočili še podatke, potrebne za izplačilo knjižničnega nadomestila.